Xylitol badges

Är det säkert att använda xylitol?

År 1983 bekräftade FAO:s och WHO:s gemensamma expertkommitté att xylitol är ett ofarligt sötningsmedel. 1986 godkändes detta även av USA:s FDA. Redan 1989 rekommenderade Sveriges Tandläkarförbund användning av xylitol.

Xylitol har aldrig visat sig farligt för människor. Hög konsumption av xylitol (>50g) kan ge en laxerande verkan, men det finns exempel på betydligt högre konsumtion dagligen under längre perioder utan några negativa effekter. (Källa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/783060?dopt=Abstract)

Xylitol är däremot farligt för hundar då de inte har möjlighet att bryta ner substansen. Läs mer