Xylitol badges

Kan xylitol användas av diabetiker?

Xylitol är väldigt bra för diabetiker eftersom kroppen inte behöver insulin för att bryta ner det. Om du har diabetes är det dock bra att prata med din läkare eller hälsoexpert innan du börjar äta Xylitol dagligen.